Tarieven

De kosten zijn 70 euro  per consult van een uur. De intake (eerste gesprek)  kan 90 minuten zijn, dan is het dus 105 euro.  Vergoeding door je ziektekostenverzekeraar hangt af van hoe je verzekerd bent. Er is een aanvullende verzekering nodig.

Ik maak gebruik van een pinautomaat. Mensen die gebruik maken van telefonische consulten, stuur ik een “Tikkie” na het gesprek.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een maximum aantal consulten per jaar of een gedeelte van die gesprekken. Ik raad je aan om van te voren hierover je zorgverzekeraar te raadplegen en te vragen naar de vergoeding van begeleiding door een Psychosociaal Therapeut. Vermeld dan ook mijn AGB code praktijk: 90-19514 en mijn AGB code therapeut: 90-041127. Ik lever complementaire zorg en val voor de verzekeringen onder “Alternatieve Therapie.”

Wellicht vraagt de zorgverzekeraar bij welke beroepsvereniging ik ben aangesloten. Dit is bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheid) en de koepelorganisatie  RBCZ ( Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

Je kunt ook kijken op de site van de NFG: www.de-nfg.nl  (ga vervolgens naar Vergoedingen) en je ziet welke zorgverzekeraars een contract hebben met de NFG. Ik val onder de vakgroep: VPMW.

Soms is er sprake van letselschade. Bespreek met je letselschade-advocaat de mogelijkheden van schade vergoeding.

Het is natuurlijk altijd mogelijk de kosten zelf te betalen.