Hoog gevoeligheid (HSP)

Toen ik het boek “Hoog sensitieve personen, hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt” van Elaine N. Aron las, vielen er voor mij allemaal puzzelstukjes op zijn plaats. Elaine is psychotherapeut en zelf hoog sensitief.

 • Ineens wist ik waarom ik als kind vaak alleen wilde zijn in mijn eigen ruimte. (als volwassene ook!)
 • Ook begreep ik ineens waarom ik me in de klas vaak misselijk voelde en zodra ik de klas uitliep het over was. (ik voelde de energieën van al de andere kinderen)
 • Ik begrijp nu dat mijn stemming zo maar kan veranderen als ik energie van anderen overneem. (ik herken nu wat van mij is en wat van de ander en weet hoe er mee om te gaan)
 • Ik weet nu dat gewelddadige films voor mij vaak aanvoelen alsof het me zelf wordt aangedaan.
 • Ik begrijp nu waarom harde geluiden me van streek kunnen maken.
 • Ik begrijp nu ook waarom het op mijn vingers gekeken worden tot hoge stress en slechte resultaten leidt.
 • Ik weet nu ook dat tijdsdruk voor veel hoog gevoeligen funest is.

Wist je dat:

 • veel hoog sensitieve mensen een lagere pijngrens en een sterkere reactie hebben op lage doseringen van medicijnen of daar meer neveneffecten van hebben.
 • veel hoog sensitieve mensen een betere intuïtie en een groter fysiek bewustzijn hebben
 • dat één op de vijf mensen wordt geboren met deze verhoogde gevoeligheid

Boeken:

Ontdek of je zelf hooggevoelig (HSP=High Sensitive Person) bent door deze test te doen.

DE HSP TEST VOOR VOLWASSENEN (door Elaine N. Aron):

Beantwoord alle vragen. Beantwoord het zoals het voor jou voelt. Antwoord met Ja als het enigszins opgaat. (schrijf het aantal keer ja en/of nee op)

Antwoord: Ja/ Nee

 • Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving.
 • Ik word beïnvloed door stemmingen van anderen.
 • Ik ben nogal gevoelig voor pijn.
 • Tijdens drukke dagen merk ik dat ik behoefte heb om me terug te trekken op een plek waar ik ongestoord alleen kan zijn.
 • Ik ben gevoelig voor de effecten van cafeïne.
 • Ik raak gemakkelijk overvoerd door dingen als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of harde sirenes.
 • Ik heb een rijke complexe innerlijke belevingswereld.
 • Ik voel mij niet op mijn gemak bij harde geluiden.
 • Ik kan diep ontroerd raken door kunst of muziek.
 • Ik ben consciëntieus (wil dingen volgens mijn geweten doen).
 • Ik schrik gemakkelijk.
 • Ik voel me opgejaagd als ik veel moet doen in korte tijd.
 • Ik raak geïrriteerd als mensen proberen me te veel dingen tegelijk te laten doen.
 • Ik doe erg mijn best te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet.
 • Ik kijk uit principe niet naar gewelddadige films of tv-shows.
 • Ik voel me ongemakkelijk als er om mij heen veel gebeurt.
 • Veranderingen in mijn leven brengen mij van mijn stuk.
 • Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden en geniet daarvan.
 • Het vermijden van situaties die me van streek maken heeft bij mij een hoge prioriteit.
 • Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig of verlegen gevonden.
 • Als mensen zich in een fysieke omgeving niet prettig voelen, weet ik meestal wat er moet gebeuren om dat te veranderen.
 • Als ik erge honger heb heeft dat sterke invloed op mijn concentratievermogen of mijn humeur.
 • Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn vingers word gekeken, word ik zo nerveus dat mijn prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk.

Evaluatie van de HSP test

Geef jezelf een punt voor iedere “ja”.

0-7 punten

Je bent waarschijnlijk geen HSP-er. Hoewel dat niet met zekerheid te zeggen is. Want als er bijvoorbeeld twee items heel erg waar zijn voor jou kan het zijn dat je wel hoogsensitief bent.

8-14 punten

Er zijn verschillende gradaties in sensitiviteit. Je bent waarschijnlijk wel sensitief maar mogelijk niet hoogsensitief. Dat kan een groot voordeel zijn omdat je wel veel dingen aan kunt voelen, maar niet de problemen hebt die de hoogsensitieven hebben.

15-23 punten

Je bent heel waarschijnlijk hoogsensitief (HSP-er). Je bent gevoeliger voor nuance verschillen dan de meeste andere mensen. Het kan nut hebben om een boek te lezen over hoogsensitiviteit of kennis te maken met andere HSP-ers. (b.v. het boek: “Hoog sensitieve personen. Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt” van Elaine N. Aron) Het kan zijn dat je heel veel herkent en daardoor iets bewuster wordt van deze eigenschap van je.

NB: Geen enkele psychologische test is zo betrouwbaar dat je je leven erop zou moeten baseren.